Regndroppstekniken

Kurs i Regndroppstekniken

Kursen startar vanligtvis på en fredag och vi träffas mellan kl 15:30 – cirka 19:30.
Då vi går i genom alla oljor som vi använder i behandlingen.

Under lördagen träffas vi åter och då mellan klockan 10.00 – cirka 17.00. Vid behov kan vi dra ut på tiden till klockan 18.00.
Lördagen ägnar vi åt att gå igenom tekniken med oljorna först Vitaflextekniken och sedan regndroppstekniken. Under uppföljningen repeterar vi och fördjupar oss i behandlingen.