Bindvävsmassage

Bindvävsmassage

Bindvävsmassage är en metod som innebär att man på en reflexologisk väg påverkar de inre organen via det autonoma nervsystemet. Genom lätta drag och olika tekniker töjer terapeuten huden och bindväven.

Bindvävsmassagen påverkar de autonoma nervändarna i hudområdena. I första hand behandlas följande områden:
bäcken, rygg och buk.

Det är en grundbehandling som alltid genomförs.
Beroende på besvärens art behandlas sedan eventuellt ytterligare delar av kroppen.
De första behandlingarna tar omkring 30 minuter.

En behandling om
30 minuter – 350 kronor