Tiden

Tiden! I dessa tider när vi står emellan höstdagjäningen och vintetsolståndet är slöjan som tunnaste emellan världarna. Vi har tillfälle att se djupare in i oss själva och se vilka beslut vi tagit och vart vi är nu. Fundera på vart vi är på väg. Är det dags att ta nästa steg? Vem är jag nu? Vart vill jag? Tiden är nu! Alldeles precis nu. Med en stark fullmåne i oxenstecken i skorpionen kan vi känna oss trygga att gå in i vårt djup, sen kan man ta språnget framåt…. Över sundet

Skickat från min Huawei Mobile

Publicerat av

Lottas må bra tips

Lotta Sjöberg är sedan år 2004 utbildad massör i Intuitiv massage och bindvävsmassage. Därtill är Lotta utbildad i Regndroppstekniken. En teknik var man använder sig av eteriska oljor från Young Living Essential Oils. Lotta ger behandlingar med Reiki, en enkel energibehandling som löser upp spänningar i kroppen. I egenskap av utbildad dramapedagog arbetar Lotta med grupper och gruppers utveckling. Lotta ger även kurser och utbildningar i detta.